13 Assassins
13 Assassins (2019)
Adventure, Drama, Action,

Production(s): Toho Co. , Sedic International ,

Date de sortie: 2019-15-12

A bravado period action film set at the end of Japan's feudal era in which a group of unemployed samurai are enlisted to bring down a sadistic lord and prevent him from ascending to the throne and plunging the country into a war-torn future..

cast(s): Koji Yakusho , Takayuki Yamada , Yusuke Iseya , Goro Inagaki , Kazue Fukiishi , Hiroki Matsukata , Tsuyoshi Ihara , Ikki Sawamura , Arata Furuta , Sousuke Takaoka , Seiji Rokkaku , Kazuki Namioka , Kôen Kondô , Yuma Ishigaki , Masataka Kubota , Masachika Ichimura , Kōshirō Matsumoto , Seiyo Uchino , Ken Mitsuishi , Ittoku Kishibe , Mikijiro Hira , Mitsuki Tanimura , Takumi Saitoh , Shinnosuke Abe , Meguru Katô , Kazutoshi Yokoyama , Megumi Kagurazaka ,