L'Étrange Obsession
L'Étrange Obsession (2019)
Drame,

Production(s): Daiei Film ,

Date de sortie: 2019-15-12

Pour avouer son impuissance, un vieil epoux tente de compromettre sa femme dans des amours illicites..

cast(s): Machiko Kyō , Ganjiro Nakamura , Junko Kano , Tatsuya Nakadai , Saburo Date , Jun Hamamura , Tatsuo Hanabu , Tanie Kitabayashi , Kôshi Kosugi , Mayumi Kurata , Nobuo Minamitaka , Shōzō Nanbu , Masatoki Sasaki , Kyū Sazanka , Ichirō Sugai , Akira Sugiyama , Kazuo Sumita , Eiichi Takamura , Mantarō Ushio , Kenji Oyama ,